Può essere richiesto alla segreteria il libretto con l'Ordinario della Santa Messa
 
 

ORDINARIO  DELLA  SANTA  MESSA
secondo l'Ordo Missae in vigore prima della attuale riforma liturgica
[Missale Romanum promulgato con Decreto della Congregazione dei Sacri Riti del 23 giugno 1962, 
giusto il Motu Proprio Rubricarum instructum del Sommo Pontefice Giovanni XXIII del 23 luglio 1960]

(PARTE  SACRIFICALE:  PREFAZIO,  CANONE)

[Le parti esplicative e le indicazioni per i fedeli, tutte derivate dalle Rubricae Generales Missalis Romani
sono relative alla celebrazione della Santa Messa solenne (come si celebra la Domenica); 
indicazioni specifiche si troveranno nel corso del testo laddove si è ritenuto opportuno fornire qualche chiarimento supplementare.]

[Tutte le parti della S. Messa che vanno recitate o cantate dal ministro e dai fedeli sono in neretto e precedute dalla lettera M -]

[Per la versione italiana del testo latino abbiamo utilizzato la traduzione di S. Bertola e G. Destefani, 
che ha accompagnato per molti lustri i Messali bilingue usati  largamente dai fedeli fin dall'800: 
in particolare il Messale Romano bilingue col commento del Padre D. G. Lefebvre, O. S. B., 
già presentato dal Card. Fossati, Arcivescovo di Torino, nel 1936 e ristampato fino al 1960] 

.
.
.
A causa della lunghezza, abbiamo suddiviso il testo in piú parti:
1) Preparazione alla S. Messa
2) Preparazione dell'acqua benedetta
3) Aspersione
4) Ordinario: parte istruttiva: dal Salmo 42 all'Omelia
5) Ordinario: parte sacrificale: Credo, Offertorio
6) Ordinario: parte sacrificale: Prefazio, Canone
7) Ordinario: parte ecclesiale: Comunione, congedo, Ultimo Vangelo
8) Preghiere ai piedi dell’Altare dopo la S. Messa letta
9) Ringraziamento dopo la S. MessaORDINARIO DELLA S. MESSA

PARTE SACRIFICALE

Prefazio
Cànone
.
.
Nella seconda parte della S. Messa ha termine la comprensione razionale dei fedeli, ed essi si accingono ad assistere in assoluto silenzio
al Mistero imperscrutabile della Fede: reverenti, muti, intimoriti e sottomessi; 
mentre si schiudono le porte dei Cieli e la Chiesa Trionfante, con la Chiesa Purgante, partecipano alla Sacra Liturgia 
della Chiesa Militante e Orante insieme a tutte le Schiere dei nove Cori Angelici
poiché la Sacra Liturgia della S. Chiesa è tutt'uno con la Sacra Liturgia celeste perché si canti in eterno la Gloria dell'Altissimo.

.
.
Dopo aver recitato le Secrete, il Sacerdote si appresta a dare inizio al Prefazio, rivolgendo il saluto ai fedeli mentre rimane rivolto verso l'Altare.

I fedeli si alzano, rispondono col canto alle esortazioni del Sacerdote, inchinandosi e segnandosi, e rimangono in piedi fino alla fine del Sanctus.

Il Prefazio al Cánone è diverso, a seconda del tempo liturgico in cui si celebra la S. Messa. Il Prefazio piú usato è quello della SS. Trinità. 


.
.
Canon Missae

Praefatio

(Sacerdos stans in medio altaris, depositis super eo manibus hinc inde extensis, dicit convenienti et intellegibili voce praefationem)
S - Dóminus vobiscum.
M - Et cum spíritu tuo.

(Sacerdos manus elevat hinc inde ante pectus extensas, dicit:)

S - Sursum corda.
M - Habémus ad Dóminum.

(Sacerdos ante pectus manus iungit, et caput inclinat, et dicit:)
S - Grátias agámus Dómino Deo nostro.
M - Dignum et iustum est.

(Sacerdos disiungit manus, et disiunctas, ita ut palma unius manus respiciat alteram, tenet usque ad finem praefationis. Cum dicit Sanctus, iunctis ante pectus manibus, et inclinatus voce mediocri prosequitur, ministro interim parvula campanulam pulsante. Cum dicit Benedictus qui venit, erigit se, et signum crucis sibi producit.)
.

Praefatio de Nativitate Domini
(in Missis de Nativitate Domini et de eiusdem octava, in festo Purificationis B. Mariae Virg., et a die 2 ad 5 ianuarii)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium, nova mentis nostrae óculis lux tuae claritátis infúlsit: ut dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amórem rapiámur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:
.
.
Praefatio de Epiphania Domini
(in Missis de festo Epiphaniae et de Commemoratione 
Baptismatis D. N. Iesu Christi, e a die 7 ad 13 ianuarii)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quia, cum Unigénitus tuus in substántia nostrae mortalitátis appáruit, nova nos immortalitátis suae luce reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:
.
Praefatio de Quadragesima
(in Missis de Tempore a feria IV cinerum 
usque ad sabbatum ante dominicam I Passionis)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui corporáli ieiúnio vítia cómprimis, mentem élevas, virtútem largíris, et praémia: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam láudant Angeli, adórant Dominatiónes, trémunt Potestátes. Coéli, coelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:
.
Praefatio de Sancta Cruce
(in Missis de Tempore a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini, in Missis votivis de Sancta Cruce, de Passione Domini et instrumentis Passionis Domini, de pretiosissimo 
Sanguine D. N. Iesu Christi, de SS. Redemptore)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, il ligno quoque vincerétur: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam láudant Angeli, adórant Dominatiónes, trémunt Potestátes. Coéli, coelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:
.
Praefatio Paschalis
(in Missis de Tempore a Missa Vigiliae paschalis 
usque ad vigiliam Ascensionis Domini. 
In Missa Vigiliae paschalis dicitur: * in hac potissimum nocte; a die autem Paschae usque ad sabbatum in Albis inclusive: * in hac potissimum die.)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre: Te quídem, Dómine, omni témpore, sed * in hoc potíssimum gloriósius praedicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse énim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:
.
Praefatio de Ascensione Domini
(in festo Ascensione Domini, et in Missis de Tempore a feria VI post Ascensionem usque ad feria VI ante vigiliam Pentecostes )
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui post resurrectiónem suam ómnibus discípulis suis maniféstus appáruit, et ipsis cernéntibus est elevátus in coélum, ut nos divinitátis suae tribúeret esse partícipes. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:
.
Praefatio de Sacratissimo Corde Iesu
(in Missis festivis et votivis de Sacratissimo Corde Iesu )
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui Unigénitum tuum in Cruce pendéntem láncea mílitis transfígi voluísti, ut apértum Cor, divínae largitátis sacrárium, torréntes nobis fúnderet miseratiónis et grátiae, et quod amore nostri flagráre numquam déstitit, piis esset réquies et paeniténtibus patéret salútis refúgium. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:
.
.
.
Praefatio de D. N. Iesu Christo Rege
(in Missis festivis et votivis de D. N. Iesu Christo Rege)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui Unigénitum Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Sacerdótem aetérnum et universórum Regem, óleo exsultatiónis unxísti: ut, seípsum in ara Crucis hóstiam immaculátam et pacíficam ófferens, redemptiónis humánae sacraménta perágeret: et, suo subiéctis império ómnibus creatúris, aetérnum et universále regnum imménsae tuae tráderet maiestáti: regnum veritátis et vitae; regnum sanctitátis et grátiae; regnum iustítiae, amóris et pacis. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:
.
.
Praefatio de Pentecoste et Spiritu Sancto
(in Missis de Tempore a vigilia Pentecostes usque ad subsequens sabbatum, et in Missis festivis et votivis de Spiritu Sancto,
in quae omittuntur verba: * hodierna die.)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui ascéndens super omnes coélos, sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum * hodiérna die in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter, profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnae Virtútes, atque angélicae Potestátes, hymnum  glóriae tuae cóncinunt, sine fine dicéntes:
.
Praefatio de SS.mae Trinitate
(in Missis de Tempore in dominicis Adventus, et in omnibus dominicis II classis extra tempus natalicium et paschale,
et in Missis de festo et votivis SS.mae Trinitatis)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo, et Spíritu Sancto, unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónae, sed in uníus Trinitáte sabstántiae. Quod énim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne verae sempiternaéque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur aequálitas. Quam láudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non céssant clamáre cotídie, una voce dicéntes:
.
.
Praefatio de Beata Maria Virgine
(in Missis festivis et votivis beatae Mariae Virginis, praeterquam in festo Purificationis beatae Mariae Virginis. Dicitur autem vel Et te in Annunciatióne, vel Visitatióne, vel Assumptióne, vel Nativitáte, vel Praesentatióne, secundum denominationem festi.
In Missis vero de Conceptione Immaculata dicitur: 
Et te in Conceptióne Immaculáta.
In Missis vero de Septem Doloribus dicitur: 
Et te in Transfixióne.
In Commemoratione de Monte Carmelo dicitur: 
Et te in Commemoratióne.
In omnibus aliis festis beatae Mariae Virginis dicitur:
Et te in festivitáte.
In Missa sanctae Mariae in sabbato et in Missis votivis,
in quibus speciale mysterium non sit exprimendum, dicitur:
Et te in veneratióne.)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et te in *** beátae Mariae semper Vírginis collaudáre, benedícere et praedicáre. Quae et Unigénitum tuum Sancti Spíritus obumbratióne concepísti: et, virginitátis glória permanénte, lumen aetérnum mundo effúdit Iesum Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam láudant Angeli, adórant Dominatiónes, trémunt Potestátes, Coéli coelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:
.
.
Praefatio de S. Ioseph, Sponso B. Mariae Virginis
(in Missis festivis et votivis S. Ioseph.
In festo S. Ioseph, die 19 martii, dicitur: Et te in festivitáte.
In festo S. Ioseph Opificis, die 1 maii, dicitur: Et te in solemnitáte.
In Missis votivis dicitur: Et te in veneratióne.)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Et te in *** beáti Ioseph débitis magnificáre praecóniis, benedícere et praedicáre. Qui et viri iustus, a te Deíparae Vírgini Sponsus est datus, et fidélis servus ac prúdens, super Famíliam tuam est consitútus: ut Unigénitum tuum, Sancti Spíritus obumbratióne concéptum, patérna vice custodíret, Iesum Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam láudant Angeli, adórant Dominatiónes, trémunt Potestátes, Coéli coelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:
.
.
Praefatio de Apostolis
(in Missis festivis et votivis Apostolorum et Evangelistarum.)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre. Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor aetérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos, contínua protectióne custódias: Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti praeésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:
.
.
Praefatio communis
(in festo Corporis Domini, et in Missis quae praefatione propria carent, nec sumere debent praefationem de Tempore)
.
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam láudant Angeli, adórant Dominatiónes, trémunt Potestátes, Coéli coelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:
.
Praefatio defunctorum
(in omnibus Missis defunctorum)
Vere dignum et iustum est, aéquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. In quo nobis spes beátae resurrectiónis effúlsit, ut, quos contrístat certa moriéndi condício, eósdem consolétur futúrae immortalitátis promíssio. Tuis énim fidélibus, Dómine, vita mutátur, non tóllitur, et, dissolúta terréstris huius incolátus domo, aetérna in coélis habitátio comparátur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia coeléstis exércitus, hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes:
.
.
Sanctus

(Sacerdos, finita praefatione,  iungit manus, et inclinatus dicit:)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt coéli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
(signum crucis sibi producit a fronte ad pectus)
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Cànone della S. Messa

Prefazio

(Il sacerdote, in mezzo all'Altare, con le mani allargate e poggiate su di esso, dice a voce alta tutto il Prefazio)
S - Il Signore sia con voi.
M - E con il tuo spirito.

(alza le mani allargate, all'altezza del petto, con le palme che si guardano, e dice:)
S - In alto i cuori.
M - Sono rivolti al Signore.

(congiunge le mani sul petto, china il capo e dice:)
S - Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
M - È cosa degna e giusta.

(Il sacerdote allarga le mani, con le palme che si guardano, e le tiene cosí fino alla fine del Prefazio. Quando dice Sanctus, congiunge le mani sul petto e prosegue a voce piú bassa. Quando dice Benedictus qui venit, si rialza e si segna.)
.
.
.

Prefazio di Natale
(Si récita da Natale all’Epifania, alle feste del Santo Nome di Gesú,  della Trasfigurazione, della Purificazione e del SS. Sacramento.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Poiché mediante il mistero del Verbo incarnato rifulse alla nostra mente un nuovo raggio del tuo splendore, cosí che mentre visibilmente conosciamo Dio, per esso veniamo rapiti all’amore delle cose invisibili. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Prefazio dell’Epifania
(Si récita il giorno dell’Epifania e nella festa della Sacra Famiglia, 
nonché nei giorni dal 7 al 13 gennaio)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Poiché quando il tuo Unigénito apparve nella nostra natura mortale, ci riparò con la luce nuova della sua immortalità. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Prefazio della Quaresima
(Si récita dal Mercoledí delle Ceneri fino alla I Domenica di Passione esclusa, in tutte le SS. Messe del Tempo.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Che col digiuno corporale raffreni i vizii, sollevi la mente, largisci virtú e premii: per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, la tua maestà lodano gli Angeli, adorano le Dominazioni e tremebonde le Potestà. I Cieli, le Virtú celesti e i beati Serafini la célebrano con unanime esultanza. Ti preghiamo di ammettere con le loro voci anche le nostre, mentre supplici confessiamo dicendo:
.
Prefazio della Passione e della Santa Croce
(Si récita nelle SS. Messe del Tempo dalla I Domenica di Passione al Giovedí Santo, nelle feste della Santa Croce, della Passione, degli Strumenti della Passione, del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesú Cristo e del SS. Redentore.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Che hai procurato la salvezza del genere umano col legno della Croce: cosí che da dove venne la morte, di là risorgesse la vita, e chi col legno vinse, dal legno fosse vinto: per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui la tua maestà lodano gli Angeli, adorano le Dominazioni e tremebonde le Potestà. I Cieli, le Virtú celesti e i beati Serafini la célebrano con unanime esultanza. Ti preghiamo di ammettere con le loro voci anche le nostre, mentre supplici confessiamo dicendo:
.
Prefazio di Pasqua
(Si récita dal Sabato Santo fino alla vigilia dell’Ascensione, eccetto che nelle feste con un Prefazio proprio. 
Alla S. Messa del Sabato Santo si dice: * ma soprattutto in questa notte; da Pasqua fino al sabato in Albis incluso si dice: * ma soprattutto in questo giorno.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare: Che Te, o Signore, esaltiamo in ogni tempo, ma ancor piú gloriosamente * in questo tempo in cui, nostro Agnello pasquale, si è immolato il Cristo. Egli infatti è il vero Agnello, che tolse i peccati del mondo. Che morendo distrusse la nostra morte, e risorgendo ristabilí la vita. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Prefazio dell’Ascensione
(Si récita dall’Ascensione fino alla Vigilia di Pentecoste esclusa, eccetto nelle feste che hanno un Prefazio proprio.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: per Cristo nostro Signore. Il quale dopo la sua resurrezione apparve manifestamente a tutti i suoi discepoli, alla cui vista salí al cielo, per farci partécipi della sua divinità. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Prefazio del Sacro Cuore di Gesú
(Si récita nelle SS. Messe festive votive del Sacro Cuore.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Che hai voluto che il tuo Unigénito, pendente dalla croce, fosse trafitto dalla lancia del soldato, cosí che quel cuore aperto, sacrario della divina clemenza, effondesse su di noi torrenti di misericordia e di grazia; e che esso, che mai ha cessato di ardere d’amore per noi, fosse pace per le ànime pie e aperto rifugio di salvezza per le ànime penitenti. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Prefazio di Cristo Re, Sommo Sacerdote
(Si récita nelle SS. Messe di Nostro Signore Gesú Cristo Re.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: Che il tuo Figlio unigénito, Gesú Cristo nostro Signore, hai consacrato con l’olio dell’esultanza: Sacerdote eterno e Re dell’universo: affinché, offrendosi egli stesso sull’altare della croce, vittima immacolata e pacífica, compisse il mistero dell’umana redenzione; e, assoggettate al suo dominio tutte le creature, consegnasse all’immensa tua Maestà un Regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Prefazio di Pentecoste e dello Spirito Santo
(Si récita dalla Vigilia di Pentecoste fino al sabato successivo incluso, nonché nelle SS. Messe festive e votive dello Spirito Santo, nelle quali però si omette: * oggi.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: per Cristo nostro Signore. Che, salito sopra tutti cieli e assiso alla tua destra * oggi effonde sui figli di adozione lo Spirito Santo promesso. Per la qual cosa, aperto il varco della gioia, tutto il mondo esulta. Cosí come le superne Virtú e le angeliche Potestà cantano l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Prefazio della SS. Trinità
(Si récita nelle SS. Messe festive e votive della SS. Trinità, nelle Domeniche di Avvento, e in tutte le Domeniche minori dell’anno, tranne in quelle che hanno un Prefazio proprio.) 
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: che col Figlio tuo unigénito e con lo Spirito Santo, sei un Dio solo ed un solo Signore, non nella singolarità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Cosí che quanto per tua rivelazione crediamo della tua gloria, il medesimo sentiamo, senza distinzione, e di tuo Figlio e dello Spirito Santo. Affinché nella professione della vera e sempiterna Divinità, si adori: e la proprietà nelle persone e l’unità nell’essenza e l’uguaglianza nella maestà. La quale lodano gli Angeli e gli Arcangeli, i Cherubini e i Serafini, che non cessano ogni giorno di acclamare, dicendo ad una voce:
.
Prefazio della Beata Vergine Maria
(Si récita nelle SS. Messe festive e votive della Madonna, eccetto in quella della Purificazione. 
Secondo le diverse feste, al segno * si aggiunge:
Annunciazione:   e Te nell’Annunciazione
Visitazione:  e Te nella Visitazione
Assunzione:  e Te nell’Assunzione
Natività: e Te nella Natività
Presentazione:  e Te nella Presentazione
Immacolata Concezione:   e Te nell’Immacolata Concezione
Addolorata:  e Te nel Trafiggimento 
del Carmelo: e Te nella commemorazione
del Rosario:  e Te nella solennità
altre feste: e Te nella festività
votive: e Te nella venerazione
del sabato:  e Te nella venerazione)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: * e Te, nella… della Beata sempre Vergine Maria, lodiamo, benediciamo ed esaltiamo. La quale concepí il tuo Unigenito per opera dello Spirito Santo e, conservando la gloria della verginità, generò al mondo la luce eterna, Gesú Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, la tua maestà lodano gli Angeli, adorano le Dominazioni e tremebonde le Potestà. I Cieli, le Virtú celesti e i beati Serafini la célebrano con unanime esultanza. Ti preghiamo di ammettere con le loro voci anche le nostre, mentre supplici confessiamo dicendo:
.
Prefazio di San Giuseppe, Sposo della B. V. Maria
(Si récita nelle SS. Messe festive e votive di San Giuseppe. 
Secondo le diverse feste, al segno * si aggiunge: 
San Giuseppe, 19 marzo: nella festività
San Giuseppe Operaio, 1 maggio: nella solennità
votive: nella venerazione)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: e, * nella… del beato Giuseppe, Ti magnifichiamo con le dovute lodi, Ti bendiciamo e Ti esaltiamo. Lui infatti, uomo giusto, hai dato in Sposo alla Vergine Madre di Dio, e, servo fedele e prudente, lo hai costituito sopra la tua Famiglia: affinché custodisse, con funzione paterna, il tuo Unigenito, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesú Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, la tua maestà lodano gli Angeli, adorano le Dominazioni e tremebonde le Potestà. I Cieli, le Virtú celesti e i beati Serafini la célebrano con unanime esultanza. Ti preghiamo di ammettere con le loro voci anche le nostre, mentre supplici confessiamo dicendo:
.
Prefazio degli Apostoli
(Nelle SS. Messe degli Apostoli e degli Evangelisti.)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, implorarti supplici, o Signore, affinché, o Eterno Pastore, non abbandoni il tuo gregge, ma per mezzo dei tuoi beati Apostoli Tu lo custodisca con perpetua protezione: Cosí che sia governato da quei medesimi reggitori che, quali vicarii dell’opera tua, hai stabilito che ne fossero i pastori. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Prefazio comune
(Si récita alla festa del Corpus Dómini e in tutte le SS. Messe che non hanno un Prefazio proprio, salvo che non si debba recitare quello relativo a qualche commemorazione o quello del Tempo.) 
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui, la tua maestà lodano gli Angeli, adorano le Dominazioni e tremebonde le Potestà. I Cieli, le Virtú celesti e i beati Serafini la célebrano con unanime esultanza. Ti preghiamo di ammettere con le loro voci anche le nostre, mentre supplici confessiamo dicendo:
.
Prefazio dei defunti
(in tutte le SS. Messe dei defunti)
È veramente degno e giusto, conveniente e salutare, che noi, sempre e in ogni luogo, Ti rendiamo grazie, o Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno Iddio: per Cristo nostro Signore. Nel quale rifulse a noi la speranza della beata resurrezione: cosí che coloro che sono contristati dalla certezza della morte, siano consolati dalla promessa della futura immortalità. Poiché, o Signore, la vita dei tuoi fedeli non si distrugge, ma si cambia, e dissolta la casa di questa dimora terrestre, si acquista eterna abitazione in cielo. E perciò con gli Angeli e gli Arcangeli, con i Troni e le Dominazioni, e con tutta la milizia dell’esercito celeste, cantiamo l’inno della tua gloria, dicendo senza fine:
.
Sanctus

(Il sacerdote congiunge le mani, si inchina e dice:)
(i fedeli chinano il capo e récitano o cantano)
Santo, Santo, Santo il Signore Dio degli esérciti
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli.
(il sacerdote si segna - e anche i fedeli)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli.

.
.
Completato il canto del Sanctus, i fedeli si inginocchiano e, in assoluto silenzio, a mani giunte, in atteggiamento dimesso, 
si predispongono ad un totale raccoglimento, mentre sull'Altare del Sacrificio si compie l'ineffabile Mistero della Transustanziazione:
il Signore si rende presente sull'Altare in Corpo, Sangue, Anima e Divinità, per mezzo del suo ministro consacrato, 
per la salvezza delle anime dei fedeli presenti e assenti, vivi e morti.

Quando si compie la transustanziazione del Pane e del Vino nel Corpo e nel Sangue di nostro Signore Gesú Cristo, si sente suonare il campanello: i fedeli alzano gli occhi a contemplare l'Ostia e il Calice e súbito li riabbassano adorando il SS. Sacramento 
(Indulgenza di 7 anni per chi invoca piamente: Dóminus meus et Deus meus.).

I fedeli si rialzano alla fine delle preghiere del Canone, quando il sacerdote canta: per omnia saecula saeculorum.


.
Le preghiere del Cànone sono antichissime: almeno del III secolo. Sono le preghiere tradizionali per eccellenza.

Il silenzio che i fedeli e il sacerdote mantengono nel corso del Cànone, indica che esso è 
il momento piú solenne della Santa Messa: 
parole e canti non sono piú sufficienti, solo il silenzio permette di esprimene, in qualche maniera, 
un po’ dello stupore e del timore del fedele di fronte al mistero ineffabile che si compie.

.
Canon 
.
(Ad finem praefationis accenduntur duo saltem intorticia ab acolythis, qua exstinguuntur post Communionem)
.
(Sacerdos, finita praefatione, extendens, elevans aliquantulum et iungens manus, elevansque ad coelum oculos, et statim demittens, profunde inclinatus ante altare, manibus super positis, dicit secreto:)
.
Te ígitur, clementíssime Pater, per Iesum Christum Filium tuum Dóminum nostrum, súpplices rogámus, ac pétimus
(osculátur altare et, iunctis mánibus ante pectus, dicit:)
uti accépta hábeas, et benedícas 
(sígnat ter super hóstiam et cálicem simul, dícens:)
haec + dona, haec + múnera, hæc + sancta sacrifícia illibáta
(exténsis mánibus proséquitur:)
in primis, quae tibi offérimus pro Ecclésia tua sancta cathólica: quam pacificáre, custodíre, adunáre et régere dignéris toto orbe terrárum: una cum fámulo tuo Papa nostro N…, et Antístite nostro N…, et ómnibus orthodóxis, atque cathólicae, et apostólicae fidei cultóribus.
.
Commemoratio pro vivis
Meménto, Dómine, famulórum, famularúmque tuárum N… et N…
(iúngit manus, órat aliquántulum pro quibus orare inténdit: deínde mánibus exténsis proséquitur:)
et ómnium circumstántium, quorum tibi fides cógnita est, et nota devótio, pro quibus tibi offérimus: (vel qui tibi ófferunt) hoc sacrifícium láudis, pro se, suísque ómnibus: pro redemptióne animárum suárum, pro spe salútis, et incolumitátis suae: tibíque reddunt vota sua aetérno Deo, vivo et vero.
.
Infra Actionem Communicantes
(Infra octavas Nativitatis Domini, Paschatis et Pentecostes, Communicantes et Hanc Igitur propria dicuntur, quoque in Missis quae non sunt de octava, etiamsi praefatione propria gaudeant.)
Communicántes, et memóriam venerántes, in prímis gloriósae semper Vírginis Mariae, Genetrícis Dei et Dómini nostri Iesu Christi: sed et beáti Ióseph, eiúsdem Vírginis Sponsi, 
* et beatórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum: Petri et Pauli, Andréae, Iacóbi, Ioánnis, Thomæ, Iacóbi, Philíppi, Bartholomaéi, Matthaéi, Simónis et Thaddaéi: Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, Lauréntii, Chrysógoni, Ioánnis et Pauli, Cosmae et Damiáni: et ómnium Sanctórum tuórum; quorum méritis, precibúsque concédas, ut in ómnibus protectiónis tuae muniámur auxílio. 
.
(iúngit manus) Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.
.
In Nativitate Domini et per octavam
Communicántes, et diem sacratíssimum (in prima vero Missa  dicitur: et noctem sacratíssimam) celebrántes, quo (qua) beátae Maríae intemeráta virgínitas huic modo édidit Salvatórem: sed et memóriam venerántes, in prímis eiúsdem gloriósae semper Vírginis Mariae, Genetrícis Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *
.
In Epiphania Domini
Communicántes, et diem sacratíssimum celebrántes, quo Unigénitus tuus, in tua tecum glória coaetérnus, in veritáte carnis nostrae visibíliter corporális appáruit: sed et memóriam venerántes, in prímis gloriósae semper Vírginis Mariae, Genetrícis eiúsdem Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *
A Missa vigiliae Paschalis usque ad sabbatum in albis
Communicántes, et diem sacratíssimum (in Missa de Sabbato Sancto dicitur: et noctem sacratíssimam) celebrántes Resurrectiónis Dómini nostri Iesu Christi secúndum carnem: sed et memóriam venerántes, in prímis gloriósae semper Vírginis Mariae, Genetrícis eiúsdem Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *
In Ascensione Domini
Communicántes, et diem sacratíssimum celebrántes, quo Dóminus noster, unigénitus Fílius tuus, unítam sibi fragilitátis nostrae substántiam in glóriae tuae déxtera collocávit: sed et memóriam venerántes, in prímis gloriósae semper Vírginis Mariae, Genetrícis eiúsdem Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *
A vigilia Pentecostes usque ad sequens sabbatum
Communicántes, et diem sacratíssimum Pentecóstes celebrántes, quo Spíritus Sanctus Apóstolis innúmeris linguis appáruit: sed et memóriam venerántes, in prímis gloriósae semper Vírginis Mariae, Genetrícis Dei et Dómini nostri Iesu Christi: *
.
(tenens manus expansas super oblata, dicit:)
Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, sed et cunctae famíliae tuae,  quaésumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab aetérna damnatióne nos éripi, et in electórum tuórum iúbeas grege numerári. 
(iúngit manus) Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
.
A Missa vigiliae Paschalis usque ad sabbatum in albis, et
A vigilia Pentecostes usque ad sequens sabbatum
Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae, sed et cunctae famíliae tuae,  quam tibi offérimus pro his quoque, quos regeneráre dignátus es ex aqua et Spíritu Sancto, tríbuens eis remissiónem ómnium peccatórum, quaésumus, Dómine, ut placátus accípias: diésque nostros in tua pace dispónas, atque ab aetérna damnatióne nos éripi, et in electórum tuórum iúbeas grege numerári. 
Per Christum Dóminum nostrum. Amen.
.
(Minister paulo ante Consecrationem  campanulae signo fideles moneat. Deinde, dum sacerdos elevat Hostiam, manu sinistra elevat fimbrias posteriores Planetae; quod et facit in elevatione Calicis; et manu dextera pulsat campanula ter ad unamquamque elevationem.
Thuriferarius, genuflexus in latere Epistolae, ter incensat Hostiam, cum elevatur, et similiter Calicem.)
.
.
Quam oblatiónem tu, Deus, in ómnibus, quaésumus, 
(sígnat ter super obláta) bene+díctam, adscríp+tam, ra+tam, rationábilem, acceptabilémque fácere dignéris 
(sígnat sémel super hóstiam) ut nobis Cor+pus 
(et sémel super cálicem) et San+guis fiat dilectíssimi Filii tui
(iúngit manus) Dómini nostri Iesu Christi.
.
Qui pridie quam paterétur
(accípit hóstiam) accépit panem in sanctas ac venerábiles manus suas (elévat óculos ad coélum) et elevátis óculis in coélum, ad te Deum Patrem suum omnipoténtem,
(caput inclínat) tibi grátias ágens, 
(sígnat super hóstiam) bene+díxit, fregit, dedítque discípulis suis, dicens:
Accípite, et manducáte ex hoc ómnes:
(tenens ambabus manibus hostiam inter indices et pollices, profert verba consecrationis distincte et attente super hostiam, et simul super omnes, si plures sint consecrandae)
.
.
Hoc est enim Corpus meum.

(quibus verbis prolatis, statim hostiam consecratam genuflexus adorat: surgit, ostendit populo, reponit super corporale, et genuflexus iterum adorat: nec amplius pollices et indices disiungit, nisi quando hostia tractanda est, usque ad ablutionem digitorum. Tunc, detecto calice, dicit:)
.
Símili modo póstquam cenátum est 
(ambábus manibus accípit cálicem) accípiens et hunc præclárum cálicem in sanctas ac venerábiles manus suas: item,
(caput inclínat) tibi grátias ágens
(sinistra ténens cálicem, déxtera sígnat super eum) 
.
bene+díxit , dedítque discípulis suis, dicens:
Accípite et bibíte ex eo ómnes:
(profert verba consecrationis super calicem attente et continuate, tenens illum parum elevatum)
.

Hic est enim Calix Sánguinis mei,
novi et aetérni testaménti: 
mystérium fídei: 
Qui pro vobis et pro multis 
effundétur in remissiónem peccatórum.
.
(quibus verbis prolatis, deponit calicem super corporale, et dicens:)
Haec quotiescúmque fecéritis, in mei memóriam faciétis.
.
(genuflexus adorat: surgit, ostendit populo, deponit, cooperit, et genuflexus iterum adorat. 
Deinde, disiunctis manibus, dicit:)
.
Unde et mémores, Dómine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eiúsdem Christi Fílii tui, Dómini nostri, tam beátae passiónis, nec non et ab ínferis resurrectiónis, sed et in coélos gloriósae ascensiónis: offérimus praeclárae maiestáti tuae, de tuis donis, ac datis
(iúngit manus et sígnat ter super hóstiam et cálicem símul, dícens:)
hóstiam + puram, hóstiam + sanctam, hóstiam + immaculátam, 
(sígnat sémel super hóstiam, dícens:) Panem + sanctum vitae aetérnae 
(et sémel super cálicem, dícens:) et cálicem + salútis perpétuae.
.
(extensis manibus prosequitur:)
Supra quæ propítio ac seréno vultu respícere dignéris: et accépta habére, sícuti accépta habére dignátus es múnera púeri tui iusti Abel, et sacrifícium Patriárchae nostri Abrahae: et quod tibi óbtulit summus sacérdos tuus Melchísedech, sanctum sacrifícium, immaculátam hóstiam.
.
(profunde inclinatus, iunctis manibus et super altare positis, dicit:)
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: iube haec perférri per manus sancti Angeli tui in sublíme altáre tuum, in conspéctu divinae maiestátis tuae: ut quotquot
(osculátur altare) ex hac altáris participatióne sacrosánctum Fílii tui
(iúngit manus et sígnat sémel super hóstiam et sémel super cálicem)
Cór+pus et Sán+guinem sumpsérimus 

(seípsum sígnat) ómni benedictióne coelésti et grátia repleámur. 
(iúngit manus) Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.
.

Commemoratio pro defunctis
Meménto étiam, Dómine, famulórum, famulorúmque tuárum N… et N… qui nos praecessérunt cum signo fídei et dórmiunt in somno pacis.
(Iungit manus, orat aliquantulum pro iis defunctis, pro quibus orare intendit, deide, extensis manibus prosequitur:)
Ipsis, Dómine, et ómnibus in Christo quiescéntibus, locum refrigérii, lucis et pacis, ut indúlgeas, deprecámur.
(iúngit manus, et caput inclínat, dícens:) Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen.
.
(manu dextera percutit sibi pectus, elata aliquantulum voce, dicens:)
Nobis quoque peccatóribus
(extensis manibus ut prius, secrete prosequitur:) 
fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum tuárum sperántibus, partem áliquam, et societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis Apóstolis et Martyribus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, Ágatha, Lúcia, Agnéte, Caecília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consórtium, non aestimátor mériti, sed véniae, quaésumus, largítor admítte. (iúngit manus) Per Christum Dóminum nostrum.
.
Per quem haec ómnia, Dómine, semper bona creas, 
(sígnat ter super hóstiam et cálicem simul, dícens:)
sanctí+ficas, viví+ficas, bene+dícis, et praestas nobis.
.
(discooperit calicem, genuflectit, accipit hostiam inter pollicem et indicem manus dexterae: et tenens sinistra calicem, cum hostia signat a labio ad labium calicis, dicens:)
Per ip+sum, et cum ip+so, et in ip+so
(cum ipsa hostia signat bis inter se et calicem, dicens:) 
est tibi Deo Patri + omnipoténti, in unitáte Spíritus + Sancti 
(élevans parum cálicem cum hóstia)  ómnis honor et glória.
.
(reponit hostiam, calicem palla cooperit, genuflectit, surgit, et dicit intellegibili voce vel cantat:)
.
S - Per ómnia saécula saeculórum.
.
(Fideles surgentes dicunt:)
M - Amen.
Cànone
.
(Alla fine del Prefazio, gli accòliti accendono almeno due candelabri, che spegneranno dopo la Comunione)
.
(Il sacerdote, finito il Prefazio, allarga, eleva un po’ e congiunge le mani, alza gli occhi al cielo, li riabbassa súbito, e profondamente inchinato, con le mani sopra l’Altare, dice a voce molto bassa:)
.
.
Te dunque, o clementissimo Padre, per Gesú Cristo tuo Figlio nostro Signore, noi supplichiamo e preghiamo
(bacia l'Altare e, congiunte le mani davanti al petto, prosegue) 
di aver grati e di benedire 
(fa tre segni di croce sull'Ostia e sul Calice, dicendo)
questi + doni, questi + regali, questi + santi ed illibati sacrificii
(allargate le mani, prosegue)
che noi ti offriamo, anzitutto per la tua santa Chiesa Cattolica, affinché ti degni pacificarla, custodirla, riunirla e governarla in tutto il mondo, insieme con il tuo servo e Papa nostro N…, e col nostro Vescovo N…, e con tutti i veri credenti e seguaci della cattolica ed apostolica fede.
.
Meménto dei vivi (díttici)
Ricordati, o Signore, dei tuoi servi e delle tue serve N…… e N……
(congiunge le mani e prega un po’ per coloro per i quali intende pregare; quindi stende le mani e prosegue)
e di tutti i circostanti, di cui conosci la fede e la devozione, pei quali ti offriamo (o che ti offrono) questo sacrificio di lode, per sé e per tutti i loro cari, a redenzione delle loro ànime, per la sperata salute e incolumità; e rendono i loro voti a Te, o eterno Iddio vivo e vero.
.
.
Communicantes
(A seconda del tempo liturgico la prima parte del Communicántes cambia, resta uguale la seconda parte a partire dal segno *)
.
Uniti in comunione e venerando anche la memoria, anzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Genitrice del nostro Dio e Signore Gesú Cristo e poi del beato Giuseppe Sposo della stessa Vergine, 
* e di quella dei tuoi beati Apostoli e Martiri: Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e di tutti i tuoi Santi; per i meriti e per le preghiere dei quali concedi che in ogni cosa siamo assistiti dall'aiuto della tua protezione. (Congiunge le mani) Per il medesimo Cristo nostro Signore. Cosí sia.
.
Communicántes di Natale e dell’Ottava
Uniti in comunione celebriamo il giorno santissimo (nella prima Messa: notte santissima) nel quale (nella quale) l’intemerata verginità della Beata Maria generò a questo mondo il Salvatore: di piú veneriamo la memoria, anzitutto della medesima gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del medesimo Dio e Signore nostro Gesú Cristo: *
Communicántes dell’Epifania
Uniti in comunione celebriamo il giorno santissimo in cui il tuo Unigénito, a Te coeterno nella tua gloria, apparve visibilmente uomo nella realtà della nostra carne: di piú veneriamo la memoria, anzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del medesimo Dio e Signore nostro Gesú Cristo: *
Communicántes di Pasqua e dell’Ottava
Uniti in comunione celebriamo il giorno santissimo (nel Sabato Santo: la notte santissima) della resurrezione secondo la carne di nostro Signore Gesú Cristo: di piú veneriamo la memoria, anzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del medesimo Dio e Signore nostro Gesú Cristo: *
.
Communicántes dell’Ascensione
Uniti in comunione celebriamo il giorno santissimo in cui nostro Signore, Figlio tuo unigénito, collocò alla destra della tua gloria l’assunta natura della nostra umanità: di piú veneriamo la memoria, anzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del medesimo Dio e Signore nostro Gesú Cristo: *
Communicántes di Pentecoste e dell’Ottava
Uniti in comunione celebriamo il giorno santissimo della Pentecoste, nel quale lo Spírito Santo apparve agli Apostoli in molte lingue: di piú veneriamo la memoria, anzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesú Cristo: *
.
(tiene le mani allargate sulle offerte)
Ti preghiamo, dunque, o Signore, di accettare placato questa offerta di noi tuoi servi e di tutta la tua famiglia; fa che i nostri giorni scorrano nella tua pace e che noi veniamo liberati dall’eterna dannazione e annoverati nel gregge dei tuoi eletti. 
(Congiunge le mani) Per Cristo nostro Signore. Cosí sia.
.
Hanc ígitur di Pasqua e di Pentecoste 
(con le rispettive Ottave)
Ti preghiamo, dunque, o Signore, di accettare placato questa offerta di noi tuoi servi e di tutta la tua famiglia, che a Te rivolgiamo per coloro che Ti sei degnato di rigenerare con l’acqua e con lo Spirito Santo, concedendo loro la remissione di tutti i peccati; fa che i nostri giorni scorrano nella tua pace e che noi veniamo liberati dall’eterna dannazione e annoverati nel gregge dei tuoi eletti. 
Per Cristo nostro Signore. Cosí sia.
.
(Il ministro suona leggermente il campanello prima della Consacrazione. Poi, quando il sacerdote eleva l’Ostia, con la mano sinistra gli solleva la pianeta, e con la destra suona il capanello per tre volte: quando il Sacerdote  genuflette, fa l’elevazione e genuflette di nuovo; lo stesso fa quando il sacerdote eleva il Calice. Il turiferario, genuflesso al lato dell’Epistola, incensa l’Ostia e il Calice quando il sacerdote li eleva.)
.
La quale offerta Tu, o Dio, dégnati, te ne supplichiamo, di rendere in tutto e per tutto (fa tre segni di croce sopra le offerte) 
bene+detta, ascrit+ta, ratifi+cata, ragionevole e accettabile 
(fa un segno di croce sull'ostia) affinché diventi per noi il Cor+po 
(e uno sul calice) e il San+gue del tuo dilettissimo Figlio 
(congiunge le mani) nostro Signore Gesú Cristo.
.
Il Quale nella vigilia della Passione 
(prende l'ostia) preso del pane nelle sue sante e venerabili mani 
(alza gli occhi al cielo), alzati gli occhi al cielo, a Te Dio Padre suo onnipotente 
(china il capo) rendendoti grazie, 
(fa un segno di croce sull'ostia) lo bene+disse, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo:
Prendete e mangiatene tutti:
(Tenendo con ambo le mani l’ostia tra gli indici e i pollici, dice sull’ostia le parole della consacrazione: distintamente e accuratamente; cosí come sulle altre ostie, se ve ne sono da consacrare.)
.
Questo è il mio Corpo.

(Dette queste parole, subito genuflette e adora l’Ostia consacrata: si rialza, La eleva per mostrarLa ai fedeli, La ripone sul corporale, e, genuflesso La adora ancora. Non disgiunge piú gli indici dai pollici fino all’abluzione delle dita, tranne che non debba prendere l’Ostia. Quindi, preso il calice, dice:)
.
Nello stesso modo, dopo aver cenato 
(con ambo le mani prende il calice), preso nelle sue sante e venerabili mani anche questo glorioso calice: di nuovo 
(china il capo) rendendoti grazie, 
(tenendo con la sinistra il calice, vi traccia sopra un segno di croce) 
lo bene+disse, e lo diede ai suoi discepoli, dicendo:
Prendete e bevetene tutti:
(dice le parole della consacrazione sul calice: accuratamente e senza interruzione; tenendolo un po’ elevato)
.

Questo è il Calice del mio Sangue, 
della nuova ed eterna Alleanza:
mistero di Fede:
Il Quale per voi e per molti
sarà sparso in remissione 
dei peccati.
.
(dette queste parole, depone il Calice sul corporale, e dice:)
.
Ogni qual volta farete questo, lo fate in memoria di me.
.
(genuflesso adora il Calice: si rialza, Lo eleva per mostrarLo ai fedeli, Lo depone, Lo copre, e, genuflesso Lo adora ancora. 
Quindi, allargate le mani, dice:)
.
Onde anche noi tuoi servi, o Signore, come pure il tuo santo popolo, ricordando la beata Passione del medesimo Cristo tuo Figlio, nostro Signore, e certo anche la sua Risurrezione dagli inferi e la sua gloriosa Ascensione in cielo: offriamo all'eccelsa tua maestà, delle cose che ci hai donate e date 
(congiunge le mani e fa tre segni di croce sull'Ostia e sul Calice, e dice) l'Ostia + pura, l'Ostia + santa, l'Ostia + immacolata, (traccia un segno di croce sull'Ostia, e dice)  il Pane + santo della vita eterna  (e un segno di croce sul Calice, dicendo) 
e il Calice + della perpetua salvezza.
.
(allargate le mani, prosegue:)
Su questi doni, con propizio e sereno volto, dégnati di guardare e di gradirli, come ti degnasti gradire i doni del tuo giusto servo Abele e il sacrificio del nostro Patriarca Abramo e quello che ti offrí il tuo sommo sacerdote Melchisedech, santo sacrificio, immacolata ostia.
.
(molto inchinato, congiunge le mani, le poggia sull’Altare, e dice:)
Supplici ti preghiamo, o Dio onnipotente: comanda che questi doni, per le mani dell'Angelo tuo santo, vengano portati sul tuo sublime altare, al cospetto della tua divina maestà, affinché quanti (bacia l'Altare), partecipando a questo altare, riceveremo il sacrosanto (congiunge le mani e traccia un segno di croce prima sull'Ostia e poi sul Calice) Cor+po e San+gue del Figlio tuo, veniamo ricolmi 
(si segna) d'ogni celeste benedizione e grazia. 
(congiunge le mani) Per lo stesso Cristo nostro Signore. Cosí sia.
.
Memento dei morti (díttici)
Ricordati anche, o Signore, dei tuoi servi e delle tue serve N… e N… che ci hanno preceduto col segno della fede e dormono il sonno di pace.
(Congiunge le mani, prega un po’ per i defunti per i quali intende pregare, quindi, allargate le mani, presegue:)
Ad essi, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, noi ti supplichiamo di concedere, benigno, il luogo del refrigerio, della luce e della pace. (congiunge le mani e china il capo) Per il medesimo Cristo nostro Signore. Cosí sia.
.
(con la destra si percuote il petto, ed elevata un poco la voce, dice:)
E anche a noi peccatori
(allarga le mani e sottovoce prosegue:)
servi tuoi, che speriamo nella moltitudine delle tue misericordie, dégnati di dare qualche parte e società coi tuoi santi Apostoli e Martiri: con Giovanni, Stefano, Mattia, Bárnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felícita, Perpetua, Ágata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, e con tutti i tuoi Santi; nel cui consorzio ti preghiamo di accoglierci, non guardando al merito, ma elargendoci la tua grazia. (congiunge le mani). Per Cristo nostro Signore.
.
Per mezzo del quale, o Signore, Tu crei sempre tutti questi beni (fa tre croci sull'Ostia e sul Calice insieme, dicendo:) 
li santi+fichi, vivi+fichi, bene+dici e li procuri a noi.
.
(scopre il Calice, genuflette, prende l’Ostia tra l’indice e il pollice della mano destra e, tenendo il Calice con la sinistra, con l’Ostia fa tre segni di croce sui bordi del Calice, dicendo:)
Per mezzo di + Lui e con + Lui e in + Lui
(con la stessa Ostia fa due segni di croce tra sé stesso e il Calice) viene a Te, Dio Padre + onnipotente, nell'unità dello Spirito + Santo (eleva un po’ il Calice con l'Ostia) ogni onore e gloria.
.
(ripone l’Ostia, copre il Calice con la palla, genuflette, si rialza, e a voce alta dice o canta:)
.
S - Per tutti i secoli dei secoli.
.
(I fedeli si rialzano e rispondono:)
M - Cosí sia.


torna all'inizio pagina


SEGUE:

7) Ordinario: parte ecclesiale: Comunione, congedo, Ultimo Vangelo
8) Preghiere ai piedi dell’Altare dopo la S. Messa letta
9) Ringraziamento dopo la S. Messa


Torna a:  STRUMENTI